LAB STAFF

1Shri Shahid AhamedLab Asst.30.07.1992
2Shri Rajeev Kumar ThakurLab Asst.17.07.1996
3Shri Awadhesh TiwariLab Asst.06.09.2005
4Shri Chandra Mani SinghLab Asst.01.01.1999
03-06-2020
5Shri Utkarsh PandeyLab Asst.
Botany

11/28/2019

 

6

Shri Shiv Ji Ram

Lab Attendant

01/10/1980

7

Shri Rajesh Prasad

Lab Attendant

15/12/1995